Ibsensenter

“Man skal ei lese for å sluke,
men for å se hva man kan bruke”

“En verdensberømt dramatiker ble født akkurat her, i Stockmanngården ved torget i byen”

Prosjekt Ibsenbiblioteket 2016-2019

Prosjekt «Ibsenbiblioteket» skal føre til økt samfunnsengasjement og økt demokratisk deltakelse i regionen. Det skal bidra til økt stolthet over byen og byens identitet.

I tillegg skal det føre til:

  • Mer besøk i biblioteket
  • Mer liv i sentrum og økt bruk av tilstøtende byrom
  • Nye brukergrupper og brukere av biblioteket
  • Økt variasjon i formidlingsmåter ved biblioteket
  • Økt interesse, kunnskap og oppmerksomhet omkring Ibsens liv, verk og betydning
  • Økt fellesskap og sosial interaksjon
  • Øke barn og unges nysgjerrighet og kunnskap
  • Nasjonal oppmerksomhet og interesse omkring Ibsensatsingen til alle kultur- og kunnskapsaktører i Skien
  • At Skien blir det selvfølgelige sentrumet for Ibsenformidling og Ibsenturisme
  • Øke Skiens attraktivitet som reisemål

Prosjekt Ibsenbiblioteket 2016-2019

Prosjekteier: Skien bystyre
Politisk styringsgruppe: Formannskapet
Prosjektansvarlig: kommunalsjef for byutvikling, drift og kultur Karin G. Finnerud

Administrativ styringsgruppe: kommunalsjef Karin G Finnerud, kultursjef Guro Honningdal, byutviklingssjef Mette Gundersen, kommunikasjonssjef Anne Spånem, biblioteksjef Henriette Stoltz Prosjektleder for perioden 2017-2019: Gunn Marit Christenson

 

Delprosjekter 2017

Lokalisering: Håvard Nymoen byplanlegger Byutviklingsavdelingen
Bibliotek: Agnete Hafskjold nestleder Skien bibliotek
Ibsen besøkssenter: Anette Storli Andersen ibsenformidler Kulturkontoret
Borgerservice: Anne Lekven leder Skien servicesenter

“Makter byen vår å ikke bare vokte sin posisjon som hjemsted for en av verdens største litterære ikoner, men å vokse i den?”