Mulighetsstudie

Slik blir det nye biblioteket

01Plan nivå 1 inneholder parkeringshus og inngang/foaje fra Henrik Ibsens gate og Prensessegata, samt uteplass og grøntområder. Eksisterende bygg danner fasade mot Arkaden.

02Plan nivå 2 inneholder også parkering og foajé/ fellesområde. Det er også atrium mot grøntområder. Mer av eksisterende bygninger vil bli del av dette planet.

03På plan nivå 3 vil det være stort uteområde mot Skistredet og inngang til biblioteket. Det vil også bli inn- og utkjøring fra parkeringshus mot Skistredet.

Forslaget til nytt bibliotek i Skien er ca. 7.000 m2, altså drøyt halvparten av nye Deichmann, i tillegg er det parkeringskjellere/tekniske rom under bakken på ca. 2.000m2. Bygget er fordelt på 6 plan, hovedplanet er trinnfritt inn via Bibliotekstorget mot Skistredet. Via det innvendige torget med orienteringspunkt finner man veien til de ulike avdelingene og aktivitetene. Her gjelder prinsippet for «ringer i vannet» med hensyn til støy, den som søker ro, kan finne det. På hovedplanet er det foruten torg med informasjon og bibliotekarer, også en lounge med aviser og tidsskrifter, en kafé ut mot Henrik Ibsens gate, et amfi for formidling til grupper, egen kulturinformasjon for aktuelle hendelser i distriktet, og rikelig med stasjonære pc’er til bruk for alle.

04Plan nivå 4 får forbindelse via gangbro fra Kulturskolen. Planet inneholder i hovedsak bibliotek, og noe eksisterende bygninger.

05Nivå plan 5 inneholder i hovedsak biblioteket. Dette nivået ligger over det meste av eksisterende bygninger.

06Øverste etasje i kvartalet blit nivå plan 6 med kun bibliotek. Dette nivået er trukket tilbake fra eksisterende bygninger og danner en naturlig silhuett i bybildet.