Fremtidens bibliotek

byens nye kapittel?

Treehouse 2, Dymitr Malcew

Fremtidens bibliotek. Den nye generasjonen biblioteker har folkeopplysning som sin viktigste oppgave. I framtidens bibliotek er det ikke stille, de er en arena for å skape og dele. For hva skal vi med biblioteket når all verdens kunnskap får plass i lomma?
Jo, da skal vi få hjelp til å velge, til å nyttiggjøre oss og glede oss over verdifull kunnskap. Biblioteket er en viktig møteplass for byen der «institusjoner» som postkontoret og platesjappa er nedlagt.

LOKALISERING

Skal biblioteket fungere etter intensjonen må det være tilgjengelig for alle, enten de kommer til fots, med bil, buss, rullestol, rullator eller barnevogn. Det må ligge sentralt i byen, midt i hjerte.
Biblioteket er hjerte i Skien, der er kort vei til handel, kulturaktiviteter og kollektivtransport. Et nytt bibliotek i sentrum vil skape synergieffekt for handel og næringsliv i området. Nærheten til Kulturskolen og Ibsenhuset er viktig. Området vil bli en kulturakse i Skien by.

 

REGULERING OG BYPLANMESSIGE FORHOLD

Tomta ligger i den delen av Skien som ble rammet av bybrannen i 1886 og er gjenoppbygget med karakteristiske murhus. I forslag til nytt bibliotek er bevaringsverdige bygg integrert i planen og fremhevet ved at bakgårdene er ryddet og opparbeidet som parkmessige anlegg, i tråd med Mosaikkprosjektet i Skien. Næringsbygg uten vernestatus som har fasade mot gågatene og er i bruk beholdes, med unntak av bygget midt i fasaderekka mot Henrik Ibsensgate som vil danne en viktig adkomst til biblioteket. Her etableres også universell utforming for hele byen.
For øvrig foreslås mesteparten av bebyggelsen inne i kvartalet revet for å få en optimal utnyttelse. Biladkomst til kvartalet blir i henhold til reguleringsplanen med inn- og utkjøring fra Skistredet, med en rampe ned under Bibliotekstorget, der en bilheis blir forbindelsen til lavere parkeringsplan.
Med bibliotek i Bibliotekkvartalet avviker dette fra andelen regulerte boliger, men egnetheten for boliger varierer på tomta, og ut mot Prinsessegata er det lite egnet på grunnav støy. Byggehøydene avviker også noe fra reguleringsplanen, som har de største angitte byggehøydene mot Prinsessegata. I forslaget til nytt bibliotek er fløyen midt i kvartalet høyest, dette kan bearbeides. En endring til biblioteksformål krever uansett omregulering.

 

SKIEN, DRAMATIKERNES BY

Innenfor litterære sjangre er Henrik Ibsen nest etter William Shakespeare den dramatiker som til en hver tid spilles på flest teaterscener rundt om i verden.
Ibsen er født og bodde sine første leveår i Stockmanngården i Meierikvartalet, deretter noen barneår i Alteburgergården i Kverndalsgaten. En bedre lokalisering av Ibsensamlingen og senter for Ibsenstudier enn i et nytt bibliotek i Bibliotekkvartalet finnes ikke.