Telemark Arkitektforening: Sats på Meierikvartalet

Leserbrev

Rådmannens innstilling til lokalisasjon for Ibsenbiblioteket er Kulturkvartalet. Dette begrunnes med at det vil koste mindre penger, enn om det bygges i Meierikvartalet. Innstillingen er det motsatte av hva en samlet arbeidsgruppe, utnevnt av kommunen selv, har konkludert med etter en svært grundig og god faglig prosess.

Skien kommune har vært forbilledlig i sitt arbeid med å definere hva slags bygg dette skal bli, og lagt ned et stort og seriøst arbeid for å sikre at Skiens innbyggere får det Ibsenbiblioteket de ønsker seg. I vår ble det utlyst et parallelloppdrag gjennom en åpen anbudskonkurranse, og kommunen mottok 18 tilbud om deltakelse. Av disse ble det valgt ut tre tverrfaglige team med spesielt relevant og bred erfaringsbakgrunn innen arkitektur, urbanisme, utstillingsdesign m.m. Oppdraget var å belyse hvilke kvaliteter og muligheter som lå i de ulike tomtealternativene, gi innspill til byggets romprogram (funksjoner og innhold), og bærekraft.

En bredt sammensatt evalueringsgruppe fulgte oppdraget tett, og skrev i etterkant en rapport med anbefalinger til kommunen, med utgangspunkt i forslagene fra arkitekt-teamene, mottatte uttalelser og andre innspill. Gruppen anbefaler på bakgrunn av dette arbeidet Meierikvartalet som den beste lokaliseringen av et nytt Ibsenbibliotek.

For å lese evalueringsrapporten, gå inn på www.skien.kommune.no.

Hvorfor Meierikvartalet

Handelstorget har vært, og skal fortsatt være, hjertet til byen og møteplass for innbyggerne– uavhengig av transformasjonene byen har vært igjennom. Gjennom handlingsprogrammet Skien 2020, et samarbeid mellom næringsliv, kommune, kulturliv og innbyggere, har det vært lagt ned mye og målrettet arbeid for å løfte sentrum. Nå begynner arbeidet å gi resultater, og man opplever at folk har fått en mer positiv holdning til byen og ser at flere tør å etablere seg i sentrum. Denne gevinsten er det viktig å ta vare på og det er viktig å jobbe videre med satsningen. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at det i en mellomstor by som Skien ikke er nok folk til å kunne etablere byliv flere steder samtidig på en helt vanlig dag.

Ibsenbiblioteket skal ikke bare være en kulturinstitusjon, som man oppsøker når man har planlagt det og skal oppleve noe spesielt. Det skal først og fremst være et møtested for Skiens innbyggere, med kommunens servicekontor og deler av NAV, turistkontor, utlånssentralen, i tillegg til bibliotek og besøkssenter for Ibsen. Det skal romme så mye, det skal tilpasses alle, og derfor må det ligge tett på der folk ferdes og den naturlige folkestrømmen er. Et Ibsenbibliotek i Meierikvartalet vil bli et sted å gå innom på veien, et sted å vente på bussen, et sted du går rett på når du kommer som turist til Skien, og et sted du planlegger å gå for å oppleve noe. Det vil bli synlig og lett tilgjengelig for alle.

Og dette vil føre til at det blir flere folk midt i byen. De vil gå i gågata, ta i bruk torget, handle i sentrumsbutikkene, og bidra til økt byliv.

Et nytt kulturhus midt i hjertet av murbyen vil bli en attraksjon. Det vil kunne bli et bymiljøprosjekt i Skien og et nasjonalt forbildeprosjekt for integrering av hverdagslige samfunnstjenester i byen. Ved å ta i bruk eksisterende bygningsmasse, gjenbruke materialer, og revitalisere selve kjernen i det historiske sentrum, vil dette bygget bli noe unikt. Det gir mulighet for å skape et bygg ingen har sett maken til, og som vil oppleves interessant og spennende fordi det må forholde seg til omkringliggende bebyggelse og stedets historie.

Nybygget kan være med på å forbedre situasjonen mellom de gamle gårdene, og oppgradere de omkringliggende gatene til kvartalet. Bygget kan åpne seg mot byen, og være med på å aktivisere Handelstorget og gatene utenfor.

Summen av dette er et bygg som vil bidra til å gjøre sentrum til et mer attraktivt sted å være og mest sannsynlig gjøre det mer attraktivt å etablere nye virksomheter. Eksisterende butikker og spisesteder vil også dra nytte av at det er flere folk som er i området, og bruker mer tid i byen.

Det er dette Skien trenger. Et levende bygg med i godt samspill med resten av byen.

Men hva så med Kulturkvartalet?

Kulturkvartalet ligger ikke langt unna, men langt nok unna til å ikke klare å skape de samme ringvirkningene for byen og synergiene mellom handel- og næringsvirksomhet. Ved å velge Kulturkvartalet velger man samtidig å strekke sentrum ytterligere, og dermed også folkene som er i byen.

Til gjengjeld, Kulturkvartalet representerer en av byens flotteste sentrumsnære tomter, til for eksempel boliger. Ved å bygge attraktive boliger her vil det oppgradere området og gi mer folk og liv i sentrum. Det er viktig at denne verdien ikke glemmes i regnestykket.

Styret i Telemark Arkitektforening

<strong>ALTERNATIVENE:</strong> En av fordelene med tomta i Meierikvartalet (t.v.) er tilgjengeligheten en beliggenheten midt i byen gir. En av fordelene med tomta i Kulturkvartalet er at den har plass til Ibsenbiblioteket som et frittstående og potensielt ikonisk bygg. (Bildetekst) (Foto: Begge illustrasjoner: Arkitema)

Se original artikkel på varden.no her