Nytt og gammelt må kombineres hvis dette skal bli det nye biblioteket

Nå nærmer første del av arkitektkonkurransen for nytt Ibsenbibliotek seg. Blir «Bibliotekkvartalet» valgt til plassering blir mye nytt, men en god del må bevares.

 

– Det blir en utfordring for arkitektene, men en morsom og spennende utfordring. Å kombinere bevaring av gamle bygg med nye, moderne arkitektur er byutvikling på sitt beste.

Det sier Per Stian Dahle i Grenland Invest og Petter Øygarden i Bratsberg Gruppen. De står bak ett av de to gjenværende alternativene til det planlagte Ibsenbibliotekets beliggenhet. Kvartalet de stiller til rådighet strekker seg fra Arkaden og opp til Skistredet, og består av både historiske og verneverdige bygg, sammen med flere som trygt kan rives, ifølge dem. Fasaden mot gågata kan bli rustet opp, den gamle meierigården kan bli restaurert til fordums prakt, mens bingoen og prinsessegata 2 kan bli revet.

Tegningen under viser hvordan de ser for seg at det nye kvartalet kan bli. Her ser man at Stockmandgården, hvor Henrik Ibsen ble født, får et «ansiktsløft», men ingen store utvendige endringer. Samtidig har kvartalet fått flere etasjer med glassfasade.

 

Nytt navn
Dahle og Øygarden har omdøpt prosjektet fra Meierikvartalet til Bibliotekkvartalet.

– Det er kanskje litt freidig, men vi kaller det Bibliotekkvartalet inntil videre, for å skille det litt fra det det har vært og se framover. Så får se hva det blir til til slutt, sier Øygarden om det nye navnet. Ibsen bibliotek- og besøkssenter skal naturligvis inneholde bibliotek, men også et Ibsensenter og et innbyggersenter, og antakelig en god del mer. Øygarden og Dahle ser for seg leiligheter, næring og handel i det nye kvartalet – et sted det skal være liv 24/7.

– Arealet vi har er betydelig større enn hva biblioteket trenger, påpeker de, og ser for seg en haug av muligheter innen turistnæring og moderne teknologi.

Mye skjer i 2018
Etter behandling i bystyret i juni ble fire alternativer til beliggenhet snevret inn til to. Meierikvartalet og Kulturkvartalet – som innebærer en utbygging på tomta i tilknytning til nåværende bibliotek, Ibsenhuset, Dag Bondeheim og kulturskolen. 2018 blir et spennende år og viktig år for utviklingen av Ibsenbiblioteket. Kommunen skal lyse ut en arkitektkonkurranse i to faser, slik det ble vedtatt i formannskapet i august. Fase 1 er en innholds- og skissekonkurranse hvor begge tomtealternativene er med, og  som settes i gang vinteren 2018. Dette er i kommunens regi og skjer uavhengig av tomtetilbyderne.

– Vi kommer til å be om en bredere kompetanse enn bare arkitektur i denne fasen, som innhold og opplevelser. Målet er å få fram alt potensiale de to tomtealternativene har,  sier Gunn Marit Christenson, prosjektleder for Ibsenbiblioteket. Hun opplyser at de nå blant annet jobber med å gjøre et utvalg av Ibsen-tema som konkurransedeltakerne kan spille videre på i fase 1. Det som kommer inn i denne konkurransen vil utgjøre et viktig grunnlag for å beslutte hvilken av de to tomtene man vil gå videre med. Christenson anslår at beslutningen om lokasjon vil bli tatt høsten 2018, og at fase to av arktitektkonkurransen, hvor man skal tegne ut hele bygget,  settes i gang vinter 2018/2019.

28. november er det et åpent arrangement på biblioteket i Skien hvor prosjektledelsen for Ibsenbiblioteket presenterer det de har så langt og forteller om veien videre.