Tony Markussen

Tony, 50 år
Miljøhjelpen

Det hadde vært veldig fint å ha biblioteket midt i sentrum.
Et kjempeløft for byen med et oppgradert kvartal også.