Sidsel Sauar

Sidsel, 73 år
Pensjonist/tidl apoteker

En ny tanke at biblioteket kunne ligge i dette kvartalet. Fordelen med det er at biblioteket blir liggende i sentrum. Alt flytter jo ut av sentrum, så å ha et bibliotek som ligger i kjernen av byen vil være med på å trekke folk tilbake til byen, og få fler folk til å bruke byen.