Ole Henrik Ruud

Ole Henrik, 79 år
Pensjonist

Det MÅ nesten ligge i her. Dette kvartalet er jo som skapt for nytt bibliotek. Passer ikke med bibliotek på Langbryggene eller på Smieøya. Det er viktig å bygge opp sentrum av byen igjen.