Monica Røed

Monica, 43 år
Grep

Positivt. Lekasjen fra sentrum til Herkules er der allerede, så veldig viktig at man får folk tilbake til sentrum. Et nymoderne bibliotek midt i sentrum vil gjøre noe med akkurat det.