Gry Eggum

Gry, 33 år
Forretningsutvikler

Ta vare på bykjernen. Ikke bygge eller flytte alt ut av byen, da får man bare et dødt sentrum. Viktig å samle så mye som mulig i bykjernen for at alt skal være tilgjengelig for de som ikke har bil, handikappede, unge og eldre. Byen burde være et samlingssted for alle. Så ja, er for et bibliotek midt i sentrum.