Vi som vil jobbe i Meierikvartalet

Ansatte ved Skien bibliotek skriver i Varden.

Leserbrev

En fredag på sensommeren var vi en gjeng fra biblioteket som gikk til byen for å spise lunsj. I Skistredet var alt ved det vante. Prinsessegata bråkte som den pleier. Vi nærma oss Ibsenparken, men fremdeles ingenting utenom det vanlige. Først da vi svingte iwnn i gågata merka vi det: Mersmak! Her så vi ut over et hav av mennesker, fra hjørnet ved Else-Maries undertøy til langt ut på bryggene.

Slik er det å jobbe på andre sida av Prinsessegata. Vi er biblioteket folk planlegger å besøke, men svært få dropper innom. Vi har liten påvirkning på livet i sentrum, og livet i sentrum har liten påvirkning på biblioteket. Vi merker knaptforskjell på en grå torsdag i oktober, en Musikksprell-lørdag eller en dag med finalekamp på VM-torget. Kanskje bortsett fra at det ofte blir stillere enn vanlig når det skjer gøyale ting i sentrum, for da går folk der istedenfor å gå på biblioteket. Det skal mer til enn å snu trappa i toppen av Skistredet for å endre dette.

Fremragende mål

Målet for antall besøkende i det nye biblioteket med Ibsen besøkssenter og innbyggerservice er 450 000 i året. Vi tror en beliggenhet i Meierikvartalet vil gjøre dette mye mer overkommelig. For bibliotek er det viktig å ligge der folk naturlig ferdes. Nærhet til og felles høydenivå med nye Landmannstorget vil også virke positivt. Et nytt biblioteket i Meierikvartalet blir lett tilgjengelig for alle, uten at de som reiser kollektivt må forsere bakken opp til Kulturkvartalet og krysse Prinsessegata på veien.

Det blir argumentert med at det vil være risikofylt å flytte 110 000 årlige gjester ut av Ibsenhuset. Vår opplevelse er at få i dag kombinerer besøk på Skien bibliotek med arrangementer i regi av Ibsenhuset. På biblioteket markedsfører vi derimot mange av Ibsenhusets arrangementer aktivt gjennom utstillinger og utdeling av kataloger. Kanskje kan vi med 450 000 besøkende skaffe enda flere besøkende til Ibsenhuset– selv om vi skulle ligge i Meierikvartalet. Kanskje går det til og med an å se for seg billettutsalg for Ibsenhusets arrangementer i det nye biblioteket? Samlokaliseringen med innbyggerservice og turistinformasjon gjør dette til en naturligtanke.

Flere fellesarenaer

En levende by har ulike arenaer som er der for deg på forskjellige måter, alt etter hvilke behov du har. Åpent, demokratisk, mangfoldig, ujålete og modig – dette er verdiene for Ibsenbiblioteket. La oss få et hus der vi kan rendyrke dette, der vi kan skape en ny fellesarena. Vi er overbevist om at tilbudet til befolkningen blir både bredere og bedre om Ibsenbiblioteket blir lagt til Meierikvartalet.

I dag bygges nye bibliotek for å være «mer åpne» – det vil si at de er tilgjengelig store deler av døgnet, også utenom den betjente åpningstiden. Lånere, studenter, laptop-arbeidere og avislesere kan selv låse seg inn med bibliotekkortet og en kode. Hva vil ikke dette kunne ha å si for livet i sentrum en vanlig kveld, gitt at biblioteket ligger ved byens viktigste torg? Modellen med meråpne bibliotek er velprøvd. Via ekskursjoner og fagsamlinger har vi både sett og hørt hvor godt dette fungerer, det være seg i Tønsberg, i Oslo, eller i Københavns mer belastede bydeler.

En del av mylderet

Vi snakker ikke for alle ansatte eller på vegne av biblioteket. Men vi som skriver under her mener en beliggenhet i Meierikvartalet vil gjøre det enklere å bli en del av Mersmak-mylderet, bli enda mer synlige, samarbeide, påvirke og sette farge på byen hele året, til hverdag og fest.

Mulighetsstudiene har vist at det finnes gode kvaliteter ved begge de aktuelle beliggenhetene, og vi kommer til å gjøre vårt beste for å lage landets beste bibliotek og verdens beste Ibsenbibliotek samme hvor det skal ligge. Besøket til Skien bibliotek øker i dag. Det vil utvikle seg uansett. Men dersom biblioteket i Skien skal bli møteplassen du ikke kan gå utenom, mener vi det bør ligge i hjertet av byen. Slik kan byen også endre biblioteket i Skien til å bli et unikt sted – for mennesker, for kunnskap og litteratur, for meningsutveksling og demokrati, for impulsbesøk og Ibsen-turisme – ved å være der flest mennesker allerede er.

Hilsen

Anders Futtrup

Arne Olav Hageberg
Stian Johansen
Marte Lie Kverme
Lars Erik Lyngås
Line Holtan Thorsen
Kjersti Akselsen Olsen

Ansatte på Skien bibliotek

KULTURKVARTALET OG MEIERIKVARTALET: Kulturkvartalet er i den øverste sirkelen med Ibsenhuset, og Meierikvartalet er nederst til høyre for Arkaden. (Bildetekst) (Foto: TORE ØYVIND MOEN)

Se original artikkel på varden.no her