Jeg gir min støtte til Bibliotekkvartalet

Bibliotekkvartalet er eneste rette beliggenhet for nytt Bibliotek og opplevelsessenter i Skien. Det sier lederen av Skien Historielag, Per Forsberg, han heier kraftig på dette tomtealternativet.

-Initiativtakerne har min fulle støtte, forklarer Forsberg, han krysser fingrene for at valget om plassering av nytt bibliotek faller på tomta, Meierikvartalet midt i Skien sentrum. –Med denne beliggenheten vil vi binde sammen sentrum på en mye bedre måte. Vi må tørre å tenke nytt. Jeg mener at tomta ved Ibsenhuset er å anse som utenfor sentrumskjernen, derfor bør ikke dette alternativet gå av med seieren. Det er også et annet poeng som betyr mye for Forsberg, nemlig utviklingen av selve sentrum. –Før var Skien en livlig handelsby, nå kan vi være i ferd med å gjenskape dette. Det skjer mye positivt i byen for tiden og Bibliotek midt i kjernen vil være prikken over, smiler historieentusiasten.

Forsberg har også sett på de foreløpige skissene og utrykker tydelig begeistring. –Jeg synes det blir en fin miks av moderne og tradisjonell arkitektur. Er også veldig begeistret for bruen som er tegnet over til området ved Ibsenhuset, det blir et flott bindeledd til den delen av kulturen og byen vår, fortsetter Forsberg. Forsberg trekker også frem Ibsen. –Det må jo være perfekt med et bibliotek og et Ibsensenter i det kvartalet hvor dikteren ble født.

Vi setter stor pris på støtten fra lederen av historielaget, sier Petter Øygarden og Per Stian Dahle, dette viser at med vårt alternativ ivaretar vi både historie og moderne utvikling av byen på samme tid, det er nettopp vår målsetting. -Vi håper på mye støtte for dette prosjektet fremover avslutter investorene.