En mulighet som aldri kommer igjen?

Nå må vi smi mens jernet er varmt. Folk i Skien vil ha et mer aktivt sentrum, hva er vel da bedre enn å legge nytt bibliotek midt i byen? –Det er nå vi har en unik sjanse til virkelig å ruste opp Skien sentrum, det kan gå mange tiår før en slik mulighet byr seg igjen, sier Petter Øygarden fra Bratsberggruppen, en av aktørene bak Bibliotekkvartalet.

Det har vært fire alternativer for plassering av nytt bibliotek i Skien, to av dem i byen, ett på Langbryggene og ett på Smieøya. –Det er bra alternativer alle sammen, nå er det virkelig kamp om plasseringen, vi føler likevel at vi har et par sentrale argumenter å ta med oss inn i diskusjonen, sier Øygarden. Utgangspunktet vårt er folkemøte på Parkbiografen i fjor høst, der ble det både høylytt og litt ampert, definitivt mye engasjement. Det viktigste som kom frem var at folk ønsket en endring i sentrum, de vil at det skal skje noe og kommunen må legge til rette for et langt mer livlig og levedyktig sentrum, det satt i gang noe hos oss forteller Øygarden. –En ide om nytt bibliotek i Meierikvartalet tok form hos oss, vi skjønte straks at det kunne være spydspissen i en revitalisering av byen.

Meierikvartalet ligger strategisk midt i Skiens historiske sentrum. -Med de kravene som kommunen stiller til et nytt moderne bibliotek vil en plassering her være optimal, sier Per Stian Dahle fra Grenland Invest, den andre store aktøren bak Bibliotekkvartalet. I tillegg til bibliotek skal nemlig det nye bygget inneholde et informasjonssenter, turistkontor og et Ibsensenter. –Vi har tenkt at i Meierikvartalet vil bli et fantastisk flerbruksbygg som vil være tilgjengelig for alle og som enkelt vil kunne tilpasses både behov og forskjellige trender som oppstår over tid. –Vi drømmer virkelig om å kunne skape en unik møteplass for hele befolkningen, smiler Dahle. De to parhestene med sine respektive selskaper har mye erfaring med eiendomsutvikling, vi har flotte prosjekter både på Klosterøya og søndre Meierikvartal. Klosterøya har skapt mye for byens sosiale liv påpeker herrene.

Dahle forteller også ivrig om hva et slik kvartal vil bety for byen på lang sikt. -Dette vil jo skape aktivitet i år fremover, det vil sikre at folk bruker byen, definitivt ikke noen usikker døgnflue, akkurat hva vi trenger sier Dahle, og tilføyer; -Vi må gjøre byen mindre sårbar for konkurrentene rundt.

-Vi har valgt å kalle prosjektet vårt Bibliotekkvartalet fortsetter Dahle, det er noe hyggelig over det, dessuten så gir det ingen grunn til å tvile hva som faktisk finnes, nemlig et bibliotek men med mye annet i tilknytning. Dahle tekker frem hvordan de har tenkt rundt kultur.

-Biblioteket vil forbindes med Ibsenhuset og kulturskolen med en gangbru over Prinsessegata, dermed knyttes de to viktige kulturinstitusjonene ennå nærmere sentrum enn det er i dag. –Vi får en helt ny kulturakse som binder gågata sammen med aktivitetene i Ibsenhuset, forklarer Dahle.

I dag er store deler av dette kvartalet slitt, noen lokaler er tomme og aktiviteten mange steder er svært lav. –Tenk så fantastisk det vil være hvis vi virkelig får et vitalt, moderne og aktivt sentrum som skaper stolthet, det drømmer jeg om, sier Øygarden før han avslutter kontant; Håper folk og politikere heier på dette. Vi er spente på prosessen fremover og ikke minst den endelige avgjørelsen.

Når avgjørelsen faller blir det en arkitektkonkurranse, en spennende oppgave for dem som skal tegne et bibliotek i samme kvartal hvor Ibsen ble født.