Meierikvartalet

Skien skal bygge nytt bibliotek med Ibsensenter, det er det ingen uenighet om.

Tvert imot så er det en god entusiasme hos innbyggerne i byen omkring dette prosjektet. Uenigheten går på hvor det nye senteret skal ligge, alternativer her er Skien Brygge og Meierikvartalet og kulturkvartalet inne i sentrum.

Kulturkvartalet ligger ved Ibsenhuset, den gamle brannstasjonen og Dag Bondeheim. Meierikvartalet dekker de stedene der Ibsen ble født og hvor han trådde sine barnesko. Skien Brygge er for meg uaktuelt fordi dette ligger utenfor sentrum.

Skien er den eneste murbyen i Norge som går under denne betegnelse. Murbyen skriver seg fra den siste bybrannen i 1886, da ble hele byen, bortsett fra Snipetorp, Kleiva og Prestgården, lagt i grus og opp sted nye bygninger i mur, noe som var et pålegg fra myndighetene. Derfor er det viktig at senteret blir liggende sentralt inne bak ytterste del av murbyen.

Tilgjengeligheten til et Ibsensenter er også viktig, derfor er den sentrale beliggenheten avgjørende på mange måter. Dessuten må vi unngå å dra bysentrum ytterligere utover, et sted må det gå en grense for dette sentrumsvolum. Ibsen er en dramatiker som i dag spilles på de fleste teaterscener rundt omkring i verden, i alle verdensdeler, helt inn i den afrikanske jungel der Peer Gynt også er blitt oppført!

Jeg ønsker at Meierikvartalet blir stedet for det nye bibliotek/Ibsensenter. Dette fordi Ibsen er født i Stochmannsgården, som er en del av Meierikvartalet hvor han bodde sine første leveår. Fra Stochmannsgården flyttet Ibsen videre opp til Altenburggården. Nå har vi mulighet til å legge senteret midt i Skien sentrum hvor Ibsens vugge sto, hvor han så ned på rådstuen, bort på kirken og ut på alle sagene på Broene.

Rett ved Meierikvartalet ligger Snipetorp med Ibsengården, Snipetorp er det eneste sammenhengende gateløpet vi har tilbake til Ibsenfamiliens liv i Skien. En lokalisering til Handelstorvet som Ibsen skriver om i sine sparsomme endringer, vil unikt i verdenssammenheng og det tror jeg vil styrke det nasjonale Ibsenløftet. Skien er den eneste byen i verden som kan fortelle om oppveksten til det moderne dramaetsfar.

Til slutt, det er viktig å ta vare på vår kulturarv og bygge videre på det Skien har av Ibsenarv. Et sentralt senter med direkte tilknytning til Ibsens fødested, ville være å gi optimale muligheter ved å legge senteret til Meierikvartalet. Men la oss i alle fall være enig om en ting, vi kan strides om det nye senteret skal til Kulturkvartalet eller Meierikvartalert, men at det må ligge i sentrum, det må vi være enige om!

Nina Melfald

Dette innlegget er tidligere publisert i TA, 20 mai 2017